Forfatter

Nyhetsbrev

  • The Astrology of Mankind
  • Aspiranten nr. 43
  • En daglig hengivelsesdisiplin
  • Innvielsens vei
Visdomsforlaget utgir bøker og tidsskrift som fokuserer på visdomslæren. Visdomslæren er en betegnelse på åndelig visdom, den indre kjerne som finnes i alle kulturer og åndelige tradisjoner. I tillegg selger vi et utvalg bøker vi kan anbefale.